ФК “Пирин”(Гоце Делчев) откри дарителска сметка в банка “МКБ Юнионбанк” ЕАД

IBAN: BG33 CBUN 9195 1000 5013 61
BIC: CBUNBGSF
Всички постъпления по нея ще бъдат използвани изцяло за нуждите на ДЮШ.За постъпващите средства и това как ще бъде осигурена максимална прозрачност като за целта ще бъде даван ежеседмичен отчет на сайта на клуба. Всеки, интересуващ се от направените разходи ще може да се запознае и със съответната документация по извършеното разходване.